Datapolitik Forfatterforedrag

Følgende politik indeholder oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige, og sådan kontakter du os:

 

Forfatterforedrag ApS 

Flakhaven 1, 1, DK-5000 Odense C.

CVR-nr.: 28971990

Telefon: 35 12 12 99

E-mail: info@forfatterforedrag.dk

 

Generelle betingelser ved udarbejdelsen af denne politik:

Denne politik omhandler, hvordan Forfatterforedrag behandler din data, når du:

– besøger vores hjemmeside

– tilmelder dig vores nyhedsbrev

– opretter dig som kunde/er kunde hos os

– deltager i et af vores kundearrangementer 

– tilmelder dig et online foredrag, hvor Forfatterforedrag er arrangør

 

Dine persondata-rettigheder vil ligeledes fremgå til sidst i privatlivspolitikken. 

 

1) Når du besøger vores hjemmeside:

Formålet ved indsamlingen af data i forbindelse med besøg på vores hjemmeside er at give vores kunder den bedst mulige oplevelse samt forbedre hjemmesidens funktioner, og at generere brugbar og retvisende statistik. Derudover benyttes dine data til at tilrette vores marketing og markedsføre den til de relevante modtagere – herunder retargeting via LinkedIn, Facebook, Instagram, Google og Youtube, hvis du har samtykket til marketing-cookies. Dataen, der indsamles, er din IP-adresse, netværkslokation, hvor længe du benytter hjemmesiden, hvilken browser, der benyttes samt informationer om din platform, du tilgår vores hjemmeside på. Herudover anvendes din emailadresse ligeledes, når denne opgives i forbindelse med forespørgsler på vores foredragsholdere – og bruges til målgruppebygning samt målretning af annoncer på tredjepartsplatforme.

 

Desuden finder Forfatterforedrag Cookiepolitik anvendelse, når du bruger vores hjemmeside.

 

Retsgrundlaget:

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke til at chatte/kommunikere med vores support jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a og art 9, stk. 2 litra a. Vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

 

Dine persondata stammer bl.a. fra din accept af cookies, når du svarer på cookie-pop-up-vinduet, samt hvis du vælger at dele din data med os. 

 

Opbevaring af data er efter gældende regler. Vi henviser til vores cookiepolitik på vores hjemmeside, der oplyser, hvor længe den enkelte data opbevares. 

 

2) Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev: 

Formålet med indsamlingen af denne data er at kunne sende dig og den organisation, du repræsenterer, nyhedsbreve, der findes lærerigt og interessent hos dig, der tilmelder dig vores nyhedsbrev. Vi anvender også din e-mailadresse til at målrette annoncer på tredjepartsplatforme som Meta og LinkedIn for at levere personaliseret indhold og relevant information. Dataene der indsamles, er din e-mailadresse, dit navn, dit post.nr, og evt. dit telefonnummer, stillingsbetegnelse og virksomhed/organisation (samt dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet). Vi anvender også din e-mailadresse til at målrette annoncer på tredjepartsplatforme som Meta og LinkedIn for at levere personaliseret indhold og relevant information.

 

Retsgrundlaget:

Retsgrundlaget for indsamlingen af data ved tilmeldingen af vores nyhedsbrev er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

 

Hvor oplysningerne stammer fra:

Dine data stammer fra tilmeldingsformularen, der udfyldes i forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet – eller fra din forespørgsel via vores hjemmeside.

 

Opbevaring af data: 

Dine data opbevares af MailChimp og opfylder alle gældende lovkrav til EU’s databeskyttelsesforordning.

Så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet, beholder vi dine data, og så snart der frameldes, vil dine data blive slettet efter gældende regler. 

 

3) Når du er kunde hos os:

Dataen der indsamles i forbindelse med, at du og din organisation opretter sig som kunde hos Forfatterforedrag, behandles for at give dig, og den organisation, du repræsenterer, den bedst mulige kundeoplevelse, at få etableret en professionel kontakt til dig og din organisation, så der forekommer en gnidningsfri kommunikation, samt at vi kan sikre os samarbejdsrelationen med dig og din organisation. 

 

Dataene der indsamles er dit navn, e-mailadresse, telefon-nr, adresse, den organisation, du repræsenterer, samt andre oplysninger du måtte give hos til kommunikation og køb, blot ikke personfølsomme data. Vi forbeholder os desuden retten til at anvende disse oplysninger til målgruppebygning og målretning af annoncer på tredjepartsplatforme.

 

Retsgrundlaget:

Retsgrundlaget for vores arbejde med dine data, når din organisation oprettes som kunde, er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, om nødvendigheden for os og vores legitime interesse. Forfatterforedrags formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende: Behandling af din reservation eller booking af foredrag, kursus eller workshop hos Forfatterforedrag. Kontakt til dig med invitationer til kundearrangementer og konkrete tilbud på foredrag, samt inspiration og nyheder. Forbedring og udvikling af Forfatterforedrags serviceydelser. Tilpasning af Forfatterforedrags kommunikation og markedsføring til dig. Analyse af din brugeradfærd og re-marketing. Administration af din relation til Forfatterforedrag. Opfyldelse af lovkrav.

 

Opbevaring af data:

Hos Forfatterforedrag beholder vi indsamlet data i forbindelse med salg, så længe vi har et sagligt grundlag hertil. Relevant lovgivning om slettefrister overholdes naturligvis. For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan vi få behov for at overføre personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret i EU/EØS. Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, etableret i tredjelande, er vi forpligtede til at sikre, at den pågældende enhed er tilstrækkeligt certificeret eller indgå aftaler baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser for at sikre, at overførselsgrundlaget er lovligt.

 

Modtager du vores nyhedsbrev opbevares dine af Mailchimp, som anvender datacentre, der kan være placeret i lande uden for EU og EØS. Mailchimp er tilsluttet den såkaldte EU-U.S Privacy Shield-ordning, som EU-Kommissionen har godkendt til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet, beholder vi dine data, og så snart der frameldes, vil dine data blive slettet efter gældende regler.Dine data opbevares så længe, at Forfatterforedrag har et sagligt formål hertil og efter gældende regler.

 

4) Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på datapolicy@opusgroup.dk

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Føl dig sikker

Vores primære mål ved at have en god og transparent privatlivspolitik, er for at vores brugere føler sig sikre, når de bruger vores service. Vores relation til vores kunder og samarbejdspartnere er det vigtigste for os. Derfor opfordrer vi dig til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik og vores beskyttelse af din data. Du er altid velkommen til at kontakte os på datapolicy@opusgroup.dk

 

Opdateret den 13. september 2023.