Personvernpolitikk Athenas

Følgende politikk inneholder informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.
Vi er den behandlingsansvarlige, og slik kan du kontakte oss:

Athenas AS
Heimdalsvingen 1, 3117 Tønsberg
Org.nr 895 590 312
Telefon: 911 16 989
E-mail: kontakt@athenas.no

Generelle betingelser for utarbeidelsen av denne policyen:
Denne policyen omhandler hvordan Athenas behandler dine data når du:

– besøker vår nettside
– melder deg på vårt nyhetsbrev
– registrerer deg som kunde/har kundeforhold hos oss
– deltar på et av våre kundearrangementer
– melder deg på et nettforedrag der Athenas er arrangør

Dine rettigheter knyttet til persondata vil også bli oppgitt til slutt i personvernspolicyen.

1) Når du besøker vår nettside:
Formålet med innsamlingen av data i forbindelse med besøk på vår nettside er å gi våre kunder
den beste mulige opplevelsen, forbedre nettsidens funksjoner og generere nyttig og pålitelig
statistikk. I tillegg brukes dataene dine til å tilpasse vår markedsføring og markedsføre den til
relevante mottakere, inkludert retargeting via LinkedIn, Facebook, Instagram, Google og YouTube,
hvis du har samtykket til markedsføringsinformasjonskapsler. De dataene som samles inn
inkluderer IP-adressen din, nettverkslokasjonen din, hvor lenge du bruker nettsiden, hvilken
nettleser du bruker, samt informasjon om plattformen du bruker for å få tilgang til nettsiden vår.
I tillegg gjelder Athenas retningslinjer for informasjonskapsler når du bruker nettsiden vår. I tillegg brukes e-postadressen din når den oppgis i forbindelse med henvendelser angående våre foredragsholdere, og den brukes til målgruppebygging samt målrettet annonsering på tredjepartsplattformer.

Rettlig grunnlag:

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i
henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen. Ditt samtykke til å
chatte/kommunisere med vår support i henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a og artikkel 9,
avsnitt 2, bokstav a i personvernforordningen. Vår legitime interesse i å forbedre nettsiden vår og
være så relevante som mulig i markedsføringen vår i henhold til artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i
personvernforordningen.

Dine persondata kommer blant annet fra din aksept av informasjonskapsler når du svarer på
informasjonskapsel-pop-up-vinduet, og hvis du velger å dele data med oss.

Oppbevaring av data skjer i samsvar med gjeldende regler. Vi henviser til vår
informasjonskapselpolitikk på nettsiden vår, som informerer om hvor lenge de enkelte dataene blir
lagret.

2) Når du melder deg på vårt nyhetsbrev:

Formålet med innsamlingen av disse dataene er å kunne sende deg og organisasjonen du
representerer nyhetsbrev som er lærerike og interessante for deg som melder deg på vårt
nyhetsbrev. Vi bruker også e-postadressen din til å målrette annonser på tredjepartsplattformer som Meta og LinkedIn for å levere personlig tilpasset innhold og relevant informasjon. De dataene som samles inn inkluderer e-postadressen din, navnet ditt, postnummeret
ditt, og eventuelt telefonnummeret ditt, stillingstittelen din og bedrift/organisasjonen du tilhører
(samt ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet). Vi bruker også din e-postadresse for å målrette annonser på tredjepartsplattformer som Meta og LinkedIn for å levere personlig innhold og relevant informasjon.

Rettlig grunnlag:
Det rettslige grunnlaget for innsamlingen av data ved påmelding til vårt nyhetsbrev er artikkel 6,
avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen.

Hvor informasjonen stammer fra:
Dine data stammer fra påmeldingsskjemaet som fylles ut i forbindelse med påmeldingen til
nyhetsbrevet – eller fra din henvendelse via nettsiden vår.

Oppbevaring av data:
Dine data blir lagret av MailChimp og oppfyller alle gjeldende lovkrav i EU's
personvernforordning. Så lenge du er påmeldt nyhetsbrevet, beholder vi dataene dine, og så snart
du melder deg av, vil dataene dine bli slettet i samsvar med gjeldende regler.

3) Når du er kunde hos oss:
Dataene som samles inn i forbindelse med at du og organisasjonen din oppretter deg som kunde
hos Athenas, behandles for å gi deg og organisasjonen din den beste mulige kundeopplevelsen,
etablere en profesjonell kontakt med deg og organisasjonen din for å sikre en sømløs
kommunikasjon, samt for å sikre samarbeidsforholdet med deg og organisasjonen din.

Dataene som samles inn inkluderer navnet ditt, e-postadressen din, telefonnummeret ditt, adresse,
organisasjonen du representerer, samt andre opplysninger du gir oss for kommunikasjon og kjøp,
med unntak av sensitive personopplysninger. Vi forbeholder oss også retten til å bruke denne informasjonen til målgruppebygging og målrettet annonsering på tredjepartsplattformer.


Rettlig grunnlag:
Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dataene dine når organisasjonen din opprettes som
kunde, er artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b og f i personvernforordningen, om nødvendigheten for oss
og vår legitime interesse. Athenas formål med innsamling av personopplysninger kan være ett eller
flere av følgende: Behandling av din reservasjon eller bestilling av foredrag, kurs eller workshops
hos Athenas. Kontakt med deg ved invitasjoner til kundearrangementer og konkrete tilbud om
foredrag, samt inspirasjon og nyheter. Forbedring og utvikling av Athenas tjenester. Tilpasning av
Athenas kommunikasjon og markedsføring til deg. Analyse av din brukeradferd og remarketing.
Administrasjon av din relasjon til Athenas. Overholdelse av lovkrav.

Oppbevaring av data:
Athenas beholder innsamlede data i forbindelse med salg så lenge vi har et saklig grunnlag for det.
Relevante lover om slettefrister overholdes selvfølgelig. For å kunne benytte oss av samtlige
nevnte samarbeidspartnere kan vi ha behov for å overføre personopplysninger til tredjeparter som
ikke er etablert i EU/EØS. Hvis og i den grad vi overfører dine personopplysninger til slike
tredjeparter i tredjeland, er vi forpliktet til å sikre at den aktuelle enheten er tilstrekkelig sertifisert
eller inngå avtaler basert på EU's standardkontraktsbestemmelser for å sikre at
overføringsgrunnlaget er lovlig.

Oppbevaring av data:
Dine data blir lagret så lenge Athenas har en saklig grunn til det, i samsvar med gjeldende regler.

4) Dine rettigheter

Du har rettigheter i henhold til personvernforordningen angående vår behandling av opplysninger
om deg. Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss på
datapolicy@opusgroup.dk

Rett til innsyn (indsigtsret):
Du har rett til å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, samt tilgang til en rekke
ytterligere opplysninger.

Rettelse (rettelse):
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting:
I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for vår vanlige
generelle sletting.

Begrensning av behandling:
I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har
rett til å begrense behandlingen, kan vi i fremtiden bare behandle opplysningene – bortsett fra
lagring – med ditt samtykke, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å
beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til å protestere:
I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår eller annen lovlige behandling av dine
personopplysninger. Du kan også protestere mot behandling av dine opplysninger for direkte
markedsføring.

Rett til dataportabilitet:
I visse tilfeller har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og
maskinlesbart format, og til å overføre disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen
uten hindring.

Klage til Datatilsynet:
Vårt hovedkontor er i Danmark. Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine
personopplysninger på, har du rett til å klage til Datatilsynet i Danmark. Du finner
kontaktinformasjonen til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/english. Du kan lese mer om dine
rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter på deres nettside.

Føl deg trygg
Vårt primære mål med en god og transparent personvernpolicy er å sikre at våre brukere føler seg
trygge når de bruker vår tjeneste. Vårt forhold til våre kunder og samarbeidspartnere er det
viktigste for oss. Derfor oppfordrer vi deg til å kontakte oss hvis du har spørsmål angående vår
personvernpolicy og vår beskyttelse av dine data. Du er alltid velkommen til å kontakte oss på
datapolicy@opusgroup.dk

Oppdatert 13.september 2023.